Stefan har været på besøg på Gjern Varmeværk, hvor bestfmd. Orla Christensen fortæller om værkets drift og om den fremtidige fusion med varmeværket i Hammel